Студенческие научно-исследовательские лабаратории

СНДЛ «Навукова-вучэбная фальклорная лабараторыя»

Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”


Філалагічны факультэт 

Навуковы кіраўнік:   д.ф.н., прафесар В.С. Новак.

Палажэнне № п-1/10.44 от 14.01.2020

Кафедра:    Рускай і сусветнай літаратуры                                                       

Кантакты:  тэл. 8(0232) 51-21-48

E-mail:

                                                  

      rlchai*gsu.by;   valentina.novak@mail.ru

Вядучымі кірункамі даследаванняў лабараторыі з’яўляюцца:

 1) Даследаванне асобных жанраў беларускага фальклору на аўтэнтычным матэрыяле;

2) Даследаванне рэгіянальна-лакальнай спецыфікі фальклору Гомельшчыны;

3) Даследаванне фальклорных традыцый Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа;

4) Вывучэнне беларускага фальклору і міфалогіі ў агульнаславянскім кантэксце.

Мэты і задачы СНДЛ

Тэматыка работы СНДЛ

Вынікі работы СНДЛ

Навіны СНДЛ

  

Студенческая научно-исследовательская лаборатория «LitTerra»

Филологический факультет

Кафедра русской и мировой литературы

Дата создания: 03.03.2022, приказ № 277,

положение 07.04.2022 № п-15/10.32

Руководитель СНИЛ: Гречаникова Евгения Леонидовна, старший преподаватель кафедры русской и мировой литературы

Контакты: тел. 512148

                    Е-mail:  evgenialeonidovna19@rambler.ru

Цели и задачи СНИЛ

Тематика работы СНИЛ

Результаты работы СНИЛ

Новости СНИЛ